Jerzy Władysław Bohdanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Władysław Bohdanowicz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Jerzy Władysław Bohdanowicz

uzyskał w dniu 12 listopada 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 12 listopada 2013 r.