Franciszek Maria Kasprzykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Franciszek Maria Kasprzykowski

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

Franciszek Maria Kasprzykowski

uzyskał w dniu 19 lutego 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych