fbpx Stanisław Józef Pogorzelski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Józef Pogorzelski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Józef Pogorzelski

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Stanisław Józef Pogorzelski

uzyskał w dniu 06 grudnia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 13 grudnia 2013 r.