Marzena Małgorzata Przetak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marzena Małgorzata Przetak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2014 roku

Marzena Małgorzata Przetak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab.UW, Radosław Pawelec, prof. US, dr hab. Łukasz Pohl

Dyplom nr 3772.


Gdańsk, 15 kwietnia 2014 r.