Krzysztof Jodzio | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Jodzio

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Krzysztof Jodzio

uzyskał w dniu 06 grudnia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 09 stycznia 2014 r.