Dawid Adam Szramowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dawid Adam Szramowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Dawid Adam Szramowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przesiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujacy osiagane wyniki finansowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab.Mirosław Krajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, prof. US, dr hab. Dariusz Zarzecki

Dyplom nr 3773.


Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r.