Jolanta Anna Musiał | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Anna Musiał

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2014 roku

Jolanta Anna Musiał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony. Historia kariery politycznej Kazimierza Rusinka (1905-1984)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: Historia Polski XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Tadeusz Józef Stegner

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UMK, dr hab. Jarosław Andrzej Kłaczkow

Dyplom nr 3794.


Gdańsk, 17 czerwca 2014 r.