fbpx Anetta Katarzyna Jaworska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anetta Katarzyna Jaworska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anetta Katarzyna Jaworska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2014 roku

Anetta Katarzyna Jaworska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne korelaty aktywności fizycznej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski, prof. UŚ, dr hab. Jan Stanik

Dyplom nr 3784.


Gdańsk, 21 maja 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie42.27 KB