Jolanta Kumirska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Kumirska

z dnia 14 maja 2014 roku

Jolanta Kumirska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Renata Małgorzata Gadzała-Kopciuch, prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 750.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.