Krzysztof Najman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Najman

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 maja 2014 roku

Krzysztof Najman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych.Teoria i zastosowania w ekonomii”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzyrztof Jajuga, prof. dr hab. Witold Józef Jurek, prof. dr hab. Marek Walesiak, prof. dr hab. UG, Tadeusz Witold Bołt

Dyplom nr 753.


Gdańsk, 22 maja 2014 r.