Alicja Mikołajczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Mikołajczyk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 września 2003 roku

Alicja Mikołajczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ Public Relations na  kształtowanie rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Dominiak prof. PG, prof. dr hab. Danuta Rucińska

Dyplom nr 2293.


Gdańsk, 15 października 2003 r.