Elżbieta Wojnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Wojnicka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Elżbieta Wojnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System innowacyjny - nowe podejście z perspektywy przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Dyplom nr 2383.


Gdańsk, 10 maja 2004 r.