Karolina Klecha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Klecha

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2005 roku

Karolina Klecha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza japońskiego kryzysu gospodarczego i drogi jego przezwyciężania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Makać, dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Dyplom nr 2493.


Gdańsk, 17 marca 2005 r.