Adam Ubertowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Ubertowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2005 roku

Adam Ubertowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Granice opodatkowania. Pomiar postaw wobec podatku dochodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Dyplom nr 2509.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.