Dagmara Wach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Wach

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

Dagmara Wach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie narzędzi gospodarki elektronicznej w usprawnianiu transportu multimodalnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ludwik Kondratowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski, dr hab. Marian Niedźwiedziński, prof. UŁ

Dyplom nr 2559.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.