Marcin Wołek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Wołek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2005 roku

Marcin Wołek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Marketingowe kształtowanie przewagi konkurencyjnej miasta. Studium na  przykładzie Gdyni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski, dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Dyplom nr 2508.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.