Bartosz Sebastian Woliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartosz Sebastian Woliński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Bartosz Sebastian Woliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Procesy transformacji ustrojowej gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej i ocena jej efektów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, dr hab. Bohdan Jeliński, prof. UG

Dyplom nr 2530.


Gdańsk, 31 maja 2005 r.