fbpx Małgorzata Czeszejko-Sochacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Czeszejko-Sochacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Czeszejko-Sochacka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Małgorzata Czeszejko-Sochacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka regionalna Polski w warunkach integracji z Unią Europejską (na przykładzie województwa warmińsko - mazurskiego)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk, prof. dr hab. Włodzimierz Rydzykowski

Dyplom nr 2665.


Gdańsk, 09 czerwca 2006 r.