Anna Maria Golejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Golejewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2006 roku

Anna Maria Golejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zagranicznych inwestycji bezposrednich na restrukturyzację przemysłu w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Witkowska, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Dyplom nr 2633.


Gdańsk, 27 lutego 2006 r.