Joanna Ewelina Liszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Ewelina Liszek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Joanna Ewelina Liszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach zmienności ich otoczenia rynkowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG

Dyplom nr 2664.


Gdańsk, 09 czerwca 2006 r.