Marta Mackiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Mackiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Marta Mackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regionalne Strategie Innowacji a konkurencyjność polskich regionów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 2687.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.