Krystyna Maria Gawlikowska-Hueckel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Maria Gawlikowska-Hueckel

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 października 2002 roku

doktor nauk ekonomicznych

Krystyna Maria Gawlikowska-Hueckel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej Konwergencja czy polaryzacja?”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 410.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.