Mirosław Witold Krajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Witold Krajewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 czerwca 2002 roku

doktor nauk ekonomicznych

Mirosław Witold Krajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii, specjalność: finanse przedsiębiorstw

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Romuald Bauer, prof. dr hab. Edward Urbańczyk, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Dyplom nr 405.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.