Joanna Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 grudnia 2002 roku

doktor nauk ekonomicznych

Joanna Pietrzak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Czynniki przewagi konkurencyjnej na  rynku bankowych usług detalicznych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wacław Wilczyński, prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, prof. dr hab. Zygmunt Krasucki

Dyplom nr 414.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.