Krzysztof Dobrowolski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Dobrowolski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Krzysztof Dobrowolski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Żurek, prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, prof. dr hab. Marian Gorynia

Dyplom nr 451.


Gdańsk, 30 września 2005 r.