Witold Kazimierz Toczyski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Witold Kazimierz Toczyski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 kwietnia 2006 roku

doktor

Witold Kazimierz Toczyski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Monitoring rozwoju zrównoważonego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Jacek Szlachta

Dyplom nr 461.


Gdańsk, 27 lipca 2006 r.