Jan Burnewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Burnewicz

Jan Burnewicz

uzyskał w dniu 20 czerwca 1994 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych