Anna Barbara Kisiel-Łowczyc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

uzyskała w dniu 27 grudnia 1993 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych