Włodzimierz Rydzkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Włodzimierz Rydzkowski

Włodzimierz Rydzkowski

uzyskał w dniu 16 grudnia 1997 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych