Andrzej Stępniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Stępniak

Andrzej Stępniak

uzyskał w dniu 08 czerwca 2006 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych