Krystyna Wojewódzka-Król | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Wojewódzka-Król

Krystyna Wojewódzka-Król

uzyskała w dniu 16 grudnia 1997 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych