Olgierd Wyszomirski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olgierd Wyszomirski

Olgierd Wyszomirski

uzyskał w dniu 26 lutego 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych