fbpx Filip Patryk Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filip Patryk Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filip Patryk Borkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2007 roku

Filip Patryk Borkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci: dr hab. Marzenna Weresa, prof SGH, dr hab. Marian Turek, prof. UG

Dyplom nr 2831.


Gdańsk, 09 lipca 2007 r.