Aneta Waśko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Waśko

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Aneta Waśko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój rynku kredytów detalicznych a ryzyko kredytowe banków w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Dziawgo, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Dyplom nr 2943.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.