fbpx Jacek Krzysztof Karnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Krzysztof Karnowski

Jacek Krzysztof Karnowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Jacek Krzysztof Karnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunki rowoju miast centralnych metropolii w Polsce. Aspekty finansowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 2942.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: