Marek Szczepaniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Szczepaniec

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 maja 2008 roku

Marek Szczepaniec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Tomasz Domański, prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Dyplom nr 527.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.