Maciej Adam Krzemiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Adam Krzemiński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Maciej Adam Krzemiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej dla regionów - na  przykładzie województwa pomorskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Ewa Danuta Latoszek, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 3004.


Gdańsk, 15 lipca 2008 r.