Krystyna Felicja Żołądkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Felicja Żołądkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 listopada 2008 roku

Krystyna Felicja Żołądkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. Antoni Makać, prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Jerzy Kleer

Dyplom nr 535.


Gdańsk, 14 listopada 2008 r.