Anna Maria Nikodemska-Wołowik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2009 roku

Anna Maria Nikodemska-Wołowik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Bywalec, prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Jan Wiktor, prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak

Dyplom nr 554.


Gdańsk, 24 czerwca 2009 r.