fbpx Magdalena Joanna Markiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Joanna Markiewicz

Magdalena Joanna Markiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Magdalena Joanna Markiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski, prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski

Dyplom nr 3251.


Gdańsk, 23 czerwca 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: