fbpx Marcin Tomasz Brycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Tomasz Brycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Tomasz Brycz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2010 roku

Marcin Tomasz Brycz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dyskusja nad Neo - Keynesowską krzywą Phillipsa - ewolucja poglądów i metod szacowania (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, prof. UW, dr hab. Ryszard Kokoszczyński

Dyplom nr 3301.


Gdańsk, 29 października 2010 r.