Adam Zbigniew Bogusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Zbigniew Bogusz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2011 roku

Adam Zbigniew Bogusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność wykorzystania paliw alternatywnych w  komunikacji miejskiej na  przykładzie projektów wprowadzenia sprężonego gazu ziemnego CNG do  zasilania autobusów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, prof. PK, dr hab. inż. Wiesław Starowicz

Dyplom nr 3353.


Gdańsk, 23 marca 2011 r.