fbpx Piotr Bogumił Zabłocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Bogumił Zabłocki

Piotr Bogumił Zabłocki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2011 roku

Piotr Bogumił Zabłocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Źródła eklektyzmu w  myśli ekonomicznej Stanisława Aleksandra Kempnera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. UW, dr hab. Zbigniew Hockuba

Dyplom nr 3413.


Gdańsk, 24 października 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: