Hanna Danuta Klimek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Danuta Klimek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2011 roku

Hanna Danuta Klimek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Funkcjonowanie rynków usług portowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kujawa, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, prof. dr hab. Józef Perenc, prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Dyplom nr 629.


Gdańsk, 28 listopada 2011 r.