Radosław Piotr Koszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Piotr Koszewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

Radosław Piotr Koszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i  średnich przedsiębiorstw”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Janusz Neider, prof. dr hab. Jan Rymarczyk

Dyplom nr 681.


Gdańsk, 28 listopada 2012 r.