Michał Dariusz Jonczynski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Dariusz Jonczynski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Michał Dariusz Jonczynski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja działu HR jako partnera biznesowego w  procesie wdrażania zmian na  przykładzie przedsiębiorstw sektora ubezpieczeniowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Oziewicz, prof. dr hab. Jerzy Witold Schroeder

Dyplom nr 3585.


Gdańsk, 20 grudnia 2012 r.