Łukasz Leja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Leja

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Łukasz Leja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność realizacji dochodów budżetowych z  tytułu podatku VAT w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha, prof. SGH, dr hab. Jan Piotr Komorowski

Dyplom nr 3600.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.