Jakub Jan Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Jan Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2013 roku

Jakub Jan Pietrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stabilność cen w  ujęciu szkoły austrackiej oraz  ekonomii głównego nurtu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki

Dyplom nr 3641.


Gdańsk, 16 maja 2013 r.