Aleksandra Koźlak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Koźlak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 maja 2013 roku

Aleksandra Koźlak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionalnego w  Polsce”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Stanisław Korenik

Dyplom nr 706.


Gdańsk, 23 maja 2013 r.