Wiesława Lizińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesława Lizińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 listopada 2013 roku

Wiesława Lizińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w  Polsce (studium na  poziomie układów terytorialnych)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar, prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański, prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Wiesława Maria Przybylska-Kapuścińska

Dyplom nr 724.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.